รอบรั้วกุมุทมาส

ศิษย์เก่ารุ่น22 มาเยี่ยมคุณครู

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

โรงเรียนคุณธรรมคุณครู

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อบรมครูการสอนcoding

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

มอบอุปกรณ์กีฬา

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉลองความสำเร็จ

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประชุมครู,พี่เลี้ยงเดือนก.ย.

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมชมรมผู้ปกครองและครู

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

คุณธรรมอัตลักษณ์ปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมครูอนุบาลเตรียมการสอนSTEM

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นิเทศการสอนครั้งที่2 อนุบาล2

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นิเทศการสอนครั้งที่2 อนุบาล3

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ตรวจเงินอุดหนุนปีการศึกษา2562

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เยี่ยมชมการกำจัดขยะ

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ทั้งหมด 187 รายการ
1 / 7