คณะผู้บริหารและคุณครู อบรม workshop Makerspace

ปีการศึกษา 2566  โรงเรียนได้นำนวัตกรรม Makerspace  ห้องเรียนนักสร้างร่วมกับกิจกรรม Active Learning และ Steam  Design  Process  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  โดยวันที่ 7 ตุลาคม 2566  คณะผู้บริหารและครูได้เข้าอบรม Workshop Makerspace  ณ.พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม    และวันที่  10  ตุลาคม 2566  ศึกษาดูงาน การจัดห้อง Makerspace  ณ. โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์