เจ้าหน้าที่เทศบาลครปากเกร็ด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19