เจ้าหน้าที่เทศบาลครปากเกร็ด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

รอบรั้วกุมุทมาสอื่นๆ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้64

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คณะครูและบุคลากรอบรมการตรวจ ATK

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ศิษย์เก่ารุ่น22 มาเยี่ยมคุณครู

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

โรงเรียนคุณธรรมคุณครู

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564