19 พฤศจิกายน 2566 ชมรมผู้ปกครองและครูสำรวจเส้นทางจัดแรลลี่กุมุทมาสสัมพันธ์