เจ้าหน้าที่กรมที่ดินมอบของที่ระลึกแด่ท่านผู้อำนวยการ

วันที่11ม.ค.2567 เจ้าหน้าที่กรมที่ดินนำของที่ระลึกมาขอบคุณท่านผู้อำนวยการ  เนื่องด้วยให้ใช้พื้นที่สนามโรงเรียนในการซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลให้กับเจ้าหน้าที่