KUMUTMAS SCHOOL
ประวัติโรงเรียนกุมุทมาส

     โรงเรียนกุมุทมาส เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 ได้รับใบ อนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2532 และเปิดทำการ สอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2532 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา เปิดทำการสอนระดับอนุบาล และระดับ ประถมศึกษา

    โดยมี นาง อัจจนา กัมปนาทแสนยากร เป็นผู้รับใบ อนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ ในระยะแรกเปิดทำการสอนระดับอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 มีอาคารเรียนอนุบาลหลังเดียว มีนักเรียน 26 คน

   พ.ศ. 2532 เปิดอาคารเรียนอนุบาล 2 ชั้น 1หลัง

   พ.ศ. 2533 ก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดกว้าง 6.60 เมตร ยาว 11 เมตร

   พ.ศ. 2535 ก่อสร้างอาคารเรียนประถม 4 ชั้น 1 หลัง

   พ.ศ. 2536 ขยายชั้นเรียนประถมปีที่ 1 ถึงประถมปีที่ 2

   พ.ศ. 2537 ขยายชั้นเรียนประถมปีที่ 3 ถึงประถมปีที่ 6

   พ.ศ. 2544 ต่อเติมอาคารอนุบาลเพื่อจัดทำเป็นห้อง เรียน และห้องนอนอนุบาล 3 ขยายห้องเรียนอนุบาล 1 และ 2 ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ประถมชุดใหญ่

   พ.ศ. 2545 ต่อเติมลานเพลิน บริเวณประกอบอาหาร ของนักเรียน ห้องสหกรณ์ และบริเวณจัดรายการดีเจ เสียงใส

หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์