KUMUTMAS SCHOOL
คนเก่งกุมุทมาส
ผล O NET ของโรงเรียนกุมุทมาสเป็นอันดับสองของจังหวัดนนทบุรี ค่าเฉลี่ย อันดับ 1 ร้อยละ 66.21 , กุมุทมาส ร้อยละ 65.30 , อันดับ 3 ร้อยละ 64.81
11/06/2562
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ราชพฤกษ์ เรืองฤดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 27/03/2562
ผล O-NET ปีการศึกษา 2561
ภาษาไทย 65.64 , ภาษาอังกฤษ 71.79 , คณิตศาสตร์ 72.14 , วิทยาศาสตร์ 51.64 27/03/2562
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน นัวตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายมังกร ภูเหมือนบุตร เด็กชายวีรปุณธรณ์ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง เด็กชายชิษณุพงษ์ ตรีธนพิริยะ
24/02/2562
ทั้งหมด
รอบรั้วกุมุทมาส
นิเทศการสอนครั้งที่2 อนุบาล2
ท่านผอ.และหัวหน้าด้านบริหารงานวิชาการ เข้านิเทศติดตามการเรียนการสอนอนุบาล2 31/07/2562
ตรวจเงินอุดหนุนปีการศึกษา2562
ศธจ. เข้าตรวจงบอุดหนุนตามระเบียบราชการ หลังจากตรวจ ท่านผอ.ประชุมสรุปทบทวน 19/07/2562
นิเทศการสอนครั้งที่2 อนุบาล3
ท่านผอ.และหัวหน้าบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยเข้านิเทศการสอนอนุบาล3 เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 19/07/2562
ประครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระประชุมวางแผนในการสอบโอเน็ต ประปีการศึกษา 2562
18/07/2562
ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษา
วันแม่แห่งชาติ ระดับอนุบาล
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จากสำนักงานรับร...
กิจกรรมสายสัมพันธ์ 62 ระดับประถมศึกษา...
กิจกรรมวันสายสัมพันธ์62...
story time...
ทั้งหมด
กิจกรรมต้นกล้าความดี
บันทึกเด็กดี
จากการที่รู้ว่าเด็กดีทำอย่างไร ต่อมาเด็กๆต้องบันทึกโดยการวาดรูป ระบายสี
หน้าที่เด็กดี
คุณพ่อคุณแม่ส่งภาพมาให้ดูว่า หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนมีอะไรบ้าง
อ.3ปลูกผักบุ้ง
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม เด็กๆอนุบาลแต่ละห้องได้ร่วมกันปลูกผัก ดูแลรักษา และนำผักที่ปลูกไปทำอาหารรับประทาน ซึ่งพี่อนุบาล3ได้ปลูกผัก...
อัศวินมรกต กิจกรรมแยกขยะ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็น best practice ของโรงเรียนและยังเป็นคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เพิ่มเติมในหลักสูตร ...
แสงธรรมส่องใจ ฟังธรรมตักบาตรวันพระ
กิจกรรมแสงธรรมส่องใจ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทางด้านจิตใจ ...
ทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
13/08/2562 ถึง 13/08/2562
วันหยุดกลางภาคเรียนที่ 1
09/08/2562 ถึง 09/08/2562
กิจกรรมวันแม่ระดับอนุบาลและประถม
05/08/2562 ถึง 05/08/2562
วันสายสัมพันธ์ระดับอนุบาลและประถม
01/08/2562 ถึง 02/08/2562
โรงเรียนรับการประเมินจาก สมศ
26/06/2562 ถึง 26/06/2562
โรงเรียนสีขาว
ทั้งหมด
วีดีโอโรงเรียน
บัณฑิตน้อย...
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 3 2559...
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 2 2559...
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 1 2559...
ดนตรีในสวน 2559...
กิจกรรมกุมุทมาสควิส...
ทั้งหมด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายบริหารโรงเรียนกุมุทมาส... 25/02/2559
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555... 25/02/2559
สารบัญ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555... 25/02/2559
ทั้งหมด
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ปี 2560... 31/05/2561
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558)... 31/05/2561
ทั้งหมด
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์