ศึกษาธิการจังหวัดตรวจความพร้อมสถานที่ก่อนเปิดปีการศึกษา 2563