รอบรั้วกุมุทมาส

ประชุมครู,พี่เลี้ยงเดือนก.ย.

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมชมรมผู้ปกครองและครู

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

คุณธรรมอัตลักษณ์ปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมครูอนุบาลเตรียมการสอนSTEM

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นิเทศการสอนครั้งที่2 อนุบาล2

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นิเทศการสอนครั้งที่2 อนุบาล3

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ตรวจเงินอุดหนุนปีการศึกษา2562

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหารอบรมMakerspace

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เยี่ยมชมการกำจัดขยะ

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คุณธรรมครูประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

งานแถลงข่าวคลองสวยน้ำใส

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ทั้งหมด 199 รายการ
2 / 7