KUMUTMAS SCHOOL
คนเก่งกุมุทมาส
ผล O NET ของโรงเรียนกุมุทมาสเป็นอันดับสองของจังหวัดนนทบุรี ค่าเฉลี่ย อันดับ 1 ร้อยละ 66.21 , กุมุทมาส ร้อยละ 65.30 , อันดับ 3 ร้อยละ 64.81
11/06/2562
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ราชพฤกษ์ เรืองฤดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 27/03/2562
ผล O-NET ปีการศึกษา 2561
ภาษาไทย 65.64 , ภาษาอังกฤษ 71.79 , คณิตศาสตร์ 72.14 , วิทยาศาสตร์ 51.64 27/03/2562
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน นัวตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายมังกร ภูเหมือนบุตร เด็กชายวีรปุณธรณ์ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง เด็กชายชิษณุพงษ์ ตรีธนพิริยะ
24/02/2562
ทั้งหมด
รอบรั้วกุมุทมาส
คุณธรรมอัตลักษณ์ปีการศึกษา 2562
คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน วินัย ซืื่อสัตย์ คุณธรรมครู ผู้บริหาร น้ำใจ รับผิดชอบ คำขวัญ มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ ... 26/08/2562
นิเทศการสอนครั้งที่2 อนุบาล2
ท่านผอ.และหัวหน้าด้านบริหารงานวิชาการ เข้านิเทศติดตามการเรียนการสอนอนุบาล2... 31/07/2562
ตรวจเงินอุดหนุนปีการศึกษา2562
ศธจ. เข้าตรวจงบอุดหนุนตามระเบียบราชการ หลังจากตรวจ ท่านผอ.ประชุมสรุปทบทวน... 19/07/2562
นิเทศการสอนครั้งที่2 อนุบาล3
ท่านผอ.และหัวหน้าบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยเข้านิเทศการสอนอนุบาล3 เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน... 19/07/2562
ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
แห่เทียนจำนำพรรษา วัดผาสุกมณีจักร
วันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษา
วันแม่แห่งชาติ ระดับอนุบาล
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จากสำนักงานรับร...
กิจกรรมสายสัมพันธ์ 62 ระดับประถมศึกษา...
กิจกรรมวันสายสัมพันธ์62...
ทั้งหมด
กิจกรรมต้นกล้าความดี
อ.2รักษ์สิ่งแวดล้อม
เด็กๆอ.2ช่วยกันปลูกต้นว่านหางจระเข้ คุณครูแบ่งหน้าที่ให้เด็กๆช่วยกันดูแล รดน้ำ พรวนดิน จนต้นว่านหางจระเข้เจริญเติบโต คุณครูและเด็กๆช่วยกันหาเมนูมาทำอา...
อ.3รักษ์สิ่งแวดล้อม
จากที่ปลูกผักบุ้ง ดูแลรดน้ำ พรวนดินใส่ปุ๋ย จนต้นผักบุ้งเจริญเติบโต ขั้นตอนต่อไปเด็กๆจะประกอบอาหารผักบุ้งชุบแป้งทอด...
บันทึกเด็กดี
จากการที่รู้ว่าเด็กดีทำอย่างไร ต่อมาเด็กๆต้องบันทึกโดยการวาดรูป ระบายสี...
หน้าที่เด็กดี
คุณพ่อคุณแม่ส่งภาพมาให้ดูว่า หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนมีอะไรบ้าง ...
อ.3ปลูกผักบุ้ง
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม เด็กๆอนุบาลแต่ละห้องได้ร่วมกันปลูกผัก ดูแลรักษา และนำผักที่ปลูกไปทำอาหารรับประทาน ซึ่งพี่อนุบาล3ได้ปลูกผัก...
ทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
03/09/2562 ถึง 04/09/2562
นักเรียนระดับประถมเข้าค่ายธรรมะสัญจรที่วัดบางขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
29/08/2562 ถึง 29/08/2562
คณะกรรมการนักเรียนไปมอบขวดพลาสติกที่วัดจากแดง พระประแดง เพื่อนำไปทำผ้าไตรจีวร
22/08/2562 ถึง 22/08/2562
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รับการอบรมเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ที่สาธารณสุขเทศบาลนครปากากร็ด
19/08/2562 ถึง 19/08/2562
แห่เทียนพรรษา วัดผาสุกมณีจักร
13/08/2562 ถึง 13/08/2562
วันหยุดกลางภาคเรียนที่ 1
ทั้งหมด
วีดีโอโรงเรียน
บัณฑิตน้อย...
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 3 2559...
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 2 2559...
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 1 2559...
ดนตรีในสวน 2559...
กิจกรรมกุมุทมาสควิส...
ทั้งหมด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายบริหารโรงเรียนกุมุทมาส... 25/02/2559
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555... 25/02/2559
สารบัญ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555... 25/02/2559
ทั้งหมด
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ปี 2560... 31/05/2561
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558)... 31/05/2561
ทั้งหมด
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์