KUMUTMAS SCHOOL
คนเก่งกุมุทมาส
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ราชพฤกษ์ เรืองฤดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 27/03/2562
ผล O-NET ปีการศึกษา 2561
ภาษาไทย 65.64 , ภาษาอังกฤษ 71.79 , คณิตศาสตร์ 72.14 , วิทยาศาสตร์ 51.64 27/03/2562
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน นัวตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายมังกร ภูเหมือนบุตร เด็กชายวีรปุณธรณ์ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง เด็กชายชิษณุพงษ์ ตรีธนพิริยะ
24/02/2562
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายณัฐกฤต เกี๊ยนมา เด็กหญิงณฤดี พงษ์โสภา เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ ทองย้อย
24/02/2562
ทั้งหมด
รอบรั้วกุมุทมาส
ประชุมคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพื่อนำเสนอการประเมินผลปี2561  สรุปปัญหาของการจัดการเรียนการสอน  เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด
13/05/2562
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ผู้อำนวยการ MQ CENTERอบรมบุคลากรครู การนำกระบวนการ PLC และเทคนิคการส่งเสริมการคิดมาจัดการเรียนการสอน
10/05/2562
พิธีทำบุญเลี้ยงพระและเจิมป้ายโรงเรียน เป็นธรรมเนียมของโรงเรียนก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่จะมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม ได้อาราธนาท่านเจ้าอาววาสจากวัดผาสุกมณีจักร มาเจริญพระพุทธมนต
09/05/2562
คณะผู้บริหารอบรม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี
ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O NET ให้กับโรงเรียนทุกสังกัด ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม ... 03/05/2562
ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
พิธีมอบวุฒิบัตร กุมุทมาสบัณฑิตน้อย
สังสรรค์ปิดภาคเรียน
อำลา อาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันวิชาการ ป.6
วันวิชาการป.5
ทั้งหมด
กิจกรรมต้นกล้าความดี
อัศวินมรกต กิจกรรมแยกขยะ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็น best practice ของโรงเรียนและยังเป็นคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เพิ่มเติมในหลักสูตร ...
แสงธรรมส่องใจ ฟังธรรมตักบาตรวันพระ
กิจกรรมแสงธรรมส่องใจ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทางด้านจิตใจ ...
โรงเรียนคุณธรรม
คุณธรรมอัตลักษณ์ สุภาพ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ...
กุมุทมาสจิตอาสา
สร้างและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเกิดความมีน้ำใจและจิตอาสากับบุคคลรอบข้างและชุมชน ...
อัศวินมรกตตัวน้อยร่วมกันรดน้ำต้นไม้
ในทุกสัปดาห์เด็กๆอนุบาล1-3 จะมีเวรรดน้ำต้นไม้ ตามบริเวณที่แต่ละห้องรับผิดชอบ...
ทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
16/05/2562 ถึง 16/05/2562
เปิดเรียนทุกระดับชั้นและเรียนตามปกติ
14/05/2562 ถึง 15/05/2562
นักเรียนอนุบาล 1 เปิดเรียนครึ่งวัน
04/05/2562 ถึง 04/05/2562
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
01/04/2562 ถึง 30/04/2562
เรียนภาคฤดูร้อน
09/03/2562 ถึง 09/03/2562
สังสรรค์ววันปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561
ทั้งหมด
วีดีโอโรงเรียน
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 3 2559
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 2 2559
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 1 2559
ดนตรีในสวน 2559
กิจกรรมกุมุทมาสควิส
กิจกรรมโครงงาน เองโคมลอย ป.2
ทั้งหมด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายบริหารโรงเรียนกุมุทมาส... 25/02/2559
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555... 25/02/2559
สารบัญ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555... 25/02/2559
ทั้งหมด
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ปี 2560... 31/05/2561
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558)... 31/05/2561
ทั้งหมด
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์