KUMUTMAS SCHOOL
คนเก่งกุมุทมาส
ศิษย์เก่ากุมุทมาสรุ่นที่ 22ได้รับรางวัลนักเรียนเรียนดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เด็กหญิงบูชิตา ทิพย์พิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี 23/11/2561
นายสุพรชัย เขาทอง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2544 ร่วมค้นหาผู้สูญหายถ้ำหลววงขุนน้ำนางนอน
อีกหนึ่งความภูมิใจของครอบครัวกุมุทมาส รุ่นพี่ที่รุ่นน้องควรดำเนินรอยตาม 02/07/2561
นักเรียนป.4-6รับรางวัลระบายสีกิจกรรมโรงเรียนสีขาวว
26/06/2561
นักเรียนป.1-3รับรางวัลระบายสีกิจกรรมโรงเรียนสีขาวว
26/06/2561
ทั้งหมด
รอบรั้วกุมุทมาส
คณะครูทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
11/12/2561
ครูระดับประถมอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 อบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา ที่วิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์ 03/12/2561
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครู
กรรมการชมรมฯประชุมสรุปกิจกรรมแรลลี่กุมุทมาสสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2561 26/11/2561
ผู้อำนวยการอบรมการพัฒนาการใช้หลักสูตร My First English Adventure
Dr.Yael Benjarano เจ้าของหลักสูตร My First English Adventure จัดอบรมแนวทางการจัดการสอนเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษ 15/11/2561
ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันพ่อ(ระดับประถมศึกษา)
กิจกรรมวันพ่อ (อนุบาล)
ตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
วันลอยกระทง
ผู้ปกครองชี้นำแนวทาง การทำกระทงจากใบตอง
ทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด
กิจกรรมต้นกล้าความดี
อัศวินมรกต กิจกรรมแยกขยะ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็น best practice ของโรงเรียนและยังเป็นคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เพิ่มเติมในหลักสูตร
แสงธรรมส่องใจ ฟังธรรมตักบาตรวันพระ
กิจกรรมแสงธรรมส่องใจ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทางด้านจิตใจ
โรงเรียนคุณธรรม
คุณธรรมอัตลักษณ์ สุภาพ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
กุมุทมาสจิตอาสา
สร้างและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเกิดความมีน้ำใจและจิตอาสากับบุคคลรอบข้างและชุมชน
อัศวินมรกตตัวน้อยร่วมกันรดน้ำต้นไม้
ในทุกสัปดาห์เด็กๆอนุบาล1-3 จะมีเวรรดน้ำต้นไม้ ตามบริเวณที่แต่ละห้องรับผิดชอบ
ทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
06/10/2561 ถึง 31/10/2561
ปิดภาคเรียน
05/10/2561 ถึง 05/10/2561
นักเรียนระดับประถมทำรายงานทัศนศึกษารายบุคคลและงานกลุ่ม
05/10/2561 ถึง 05/10/2561
เชิญผู้ปกครองระดับอนุบาลชมนิทรรศการโลกใต้น้ำที่ลานประดู่ 9.00-11.00น
04/10/2561 ถึง 04/10/2561
ระดับประถมทัศนศึกษาจังหวัดอยุธยา
26/09/2561 ถึง 28/09/2561
ประเมินผลปลายภาคอนุบาล 26-28 ก.ย.
ทั้งหมด
วีดีโอโรงเรียน
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 3 2559
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 2 2559
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 1 2559
ดนตรีในสวน 2559
กิจกรรมกุมุทมาสควิส
กิจกรรมโครงงาน เองโคมลอย ป.2
ทั้งหมด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายบริหารโรงเรียนกุมุทมาส 25/02/2559
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555 25/02/2559
สารบัญ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555 25/02/2559
ทั้งหมด
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ปี 2560 31/05/2561
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 31/05/2561
ทั้งหมด
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์