KUMUTMAS SCHOOL
คนเก่งกุมุทมาส
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน นัวตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายมังกร ภูเหมือนบุตร เด็กชายวีรปุณธรณ์ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง เด็กชายชิษณุพงษ์ ตรีธนพิริยะ
24/02/2562
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายณัฐกฤต เกี๊ยนมา เด็กหญิงณฤดี พงษ์โสภา เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ ทองย้อย
24/02/2562
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน การกำจัดขยะครบวงจร ระดับชั้น ป.1-3 เด็กชายอรัญ กาญจนคม เด็กหญิงกชมล ทองจันทร์ดี เด็กหญิงภัทรกร ชูตระกูล
24/02/2562
เหรียญทอง การแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.4-5 เด็กหญิงธมลวรรณ บุญเต็ม
24/02/2562
ทั้งหมด
รอบรั้วกุมุทมาส
คณะครูปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 22-24 มีนาคม 2561 คณะครูโรงเรียนกุมุทมาสได้เข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าเจริญราช เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ โดยใช้แนวทาง... 26/03/2562
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในอำเภอบางบัวทองเข้าเยี่ยมชมกระบวนการการจัดการขยะภายในโรงเรียน
วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่บางบัวทอง เข้าชมและฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการลดขยะของโรงเรียนกุ... 15/03/2562
ผู้บริหารร่วมประชุม เตรียมรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก รอบ 4
วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งผู้บริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา เข้าร่วมประชุ... 15/03/2562
สมาชิกชุมชนโซนบีที่ตั้งโรงเรียนกุมุทมาส ขอใช้สถานที่โรงเรียนกุมุทมาสทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูปและรับประทานอาหารร่วมกัน
... 24/02/2562
ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
พิธีมอบวุฒิบัตร กุมุทมาสบัณฑิตน้อย
สังสรรค์ปิดภาคเรียน
อำลา อาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันวิชาการ ป.6
วันวิชาการป.5
วันวิชาการ ป.1
ทั้งหมด
กิจกรรมต้นกล้าความดี
อัศวินมรกต กิจกรรมแยกขยะ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็น best practice ของโรงเรียนและยังเป็นคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เพิ่มเติมในหลักสูตร ...
แสงธรรมส่องใจ ฟังธรรมตักบาตรวันพระ
กิจกรรมแสงธรรมส่องใจ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทางด้านจิตใจ ...
โรงเรียนคุณธรรม
คุณธรรมอัตลักษณ์ สุภาพ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ...
กุมุทมาสจิตอาสา
สร้างและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเกิดความมีน้ำใจและจิตอาสากับบุคคลรอบข้างและชุมชน ...
อัศวินมรกตตัวน้อยร่วมกันรดน้ำต้นไม้
ในทุกสัปดาห์เด็กๆอนุบาล1-3 จะมีเวรรดน้ำต้นไม้ ตามบริเวณที่แต่ละห้องรับผิดชอบ...
ทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
09/03/2562 ถึง 09/03/2562
สังสรรค์ววันปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561
06/03/2562 ถึง 06/03/2562
วันรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6
08/02/2562 ถึง 08/02/2562
วันวิชาการ
06/10/2561 ถึง 31/10/2561
ปิดภาคเรียน
05/10/2561 ถึง 05/10/2561
นักเรียนระดับประถมทำรายงานทัศนศึกษารายบุคคลและงานกลุ่ม
ทั้งหมด
วีดีโอโรงเรียน
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 3 2559
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 2 2559
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 1 2559
ดนตรีในสวน 2559
กิจกรรมกุมุทมาสควิส
กิจกรรมโครงงาน เองโคมลอย ป.2
ทั้งหมด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายบริหารโรงเรียนกุมุทมาส... 25/02/2559
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555... 25/02/2559
สารบัญ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555... 25/02/2559
ทั้งหมด
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ปี 2560... 31/05/2561
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558)... 31/05/2561
ทั้งหมด
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์