KUMUTMAS SCHOOL
คนเก่งกุมุทมาส
การแข่งขันโครงงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงณฤดี พงษ์โสภา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ ทองย้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กชายณัฐกฤต เกี๊... 18/02/2562
การแข่งขัน คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ระดับเหรียญเงิน
เด็กชายศุภัส ชูตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กหญิงพีรยาร คำจุมพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5... 18/02/2562
การแข่งขันโครงงานการกำจัดขยะครบวงจร ระดับเหรียญเงิน
เด็กชายจิราวุธ มูลบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กชายศุภฤกษ์ ครองบุญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงอริยา เชื้... 18/02/2562
การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนษ์ ระดับ เหรียญเงิน
เด็กหญิงปาณิสรา รุ่งราตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4... 18/02/2562
ทั้งหมด
รอบรั้วกุมุทมาส
งานแถลงข่าวคลองสวยน้ำใส
น้องนานาและน้องน้ำมนต์ นักเรียนอนุบาล3ร่วมงานแถลงข่าวงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาโครงการคลองสวยน้ำใส ณ.ห้องประชุมอบจ.นนทบ... 12/02/2562
ผู้อำนวยการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคณะกรรมการ
... 17/01/2562
วันครู 16 มกราคม
... 16/01/2562
อบรมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี ลีลากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
... 15/12/2561
ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันวิชาการ ป.6
วันวิชาการป.5
วันวิชาการ ป.1
วันวิชาการ อนุบาล3
วันวิชาการ อนุบาล2
วันวิชาการ อนุบาล1
ทั้งหมด
กิจกรรมต้นกล้าความดี
อัศวินมรกต กิจกรรมแยกขยะ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็น best practice ของโรงเรียนและยังเป็นคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เพิ่มเติมในหลักสูตร ...
แสงธรรมส่องใจ ฟังธรรมตักบาตรวันพระ
กิจกรรมแสงธรรมส่องใจ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทางด้านจิตใจ ...
โรงเรียนคุณธรรม
คุณธรรมอัตลักษณ์ สุภาพ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ...
กุมุทมาสจิตอาสา
สร้างและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเกิดความมีน้ำใจและจิตอาสากับบุคคลรอบข้างและชุมชน ...
อัศวินมรกตตัวน้อยร่วมกันรดน้ำต้นไม้
ในทุกสัปดาห์เด็กๆอนุบาล1-3 จะมีเวรรดน้ำต้นไม้ ตามบริเวณที่แต่ละห้องรับผิดชอบ...
ทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
06/10/2561 ถึง 31/10/2561
ปิดภาคเรียน
05/10/2561 ถึง 05/10/2561
นักเรียนระดับประถมทำรายงานทัศนศึกษารายบุคคลและงานกลุ่ม
05/10/2561 ถึง 05/10/2561
เชิญผู้ปกครองระดับอนุบาลชมนิทรรศการโลกใต้น้ำที่ลานประดู่ 9.00-11.00น
04/10/2561 ถึง 04/10/2561
ระดับประถมทัศนศึกษาจังหวัดอยุธยา
26/09/2561 ถึง 28/09/2561
ประเมินผลปลายภาคอนุบาล 26-28 ก.ย.
ทั้งหมด
วีดีโอโรงเรียน
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 3 2559
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 2 2559
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 1 2559
ดนตรีในสวน 2559
กิจกรรมกุมุทมาสควิส
กิจกรรมโครงงาน เองโคมลอย ป.2
ทั้งหมด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายบริหารโรงเรียนกุมุทมาส... 25/02/2559
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555... 25/02/2559
สารบัญ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555... 25/02/2559
ทั้งหมด
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ปี 2560... 31/05/2561
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558)... 31/05/2561
ทั้งหมด
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์