KUMUTMAS SCHOOL
คนเก่งกุมุทมาส
ศิษย์เก่ากุมุทมาส รุ่น 15
คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02/12/2563
ศิษย์เก่ากุมทมาส รุ่น 14
นายพิชญ กาญจนาลัย (ใหม่) คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวณัฐกมล อิ่มอาเทศ (ทราย) ... 09/11/2563
ศิษย์เก่ากุมุทมาส รุ่น 18 นตท.ณภัทร โพธิ์ทอง
... 02/11/2563
ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
... 05/08/2563
ทั้งหมด
รอบรั้วกุมุทมาส
ประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
... 09/11/2563
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
... 02/11/2563
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลปากเกร็ด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อRSV
... 02/11/2563
ศิษย์เก่ามอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับนักเรียนกุมุทมาส
... 28/07/2563
ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ทัศนศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชา...
นิทรรศการSafari On Tour...
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง63...
กิจกรรมเสริมหลักสูตร...
Kid's Camp63...
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทัตกรรม โรงพยาบาลชลประทาน ตรวจ...
ทั้งหมด
กิจกรรมต้นกล้าความดี
เด็กดีทำงานบ้าน
...
นักเรียนปลูกต้นไม้ และติดป้ายชื่อต้นไม้
ชั่วโมงนี้นักเรียนแต่ละระดับชั้นจะติดป้ายชื่อต้นไม้และปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ...
อ.3เพาะเห็ดโคนน้อย
...
อนุบาล1ปลูกตำลึง
ห้องอนุบาล1 เลือกปลูกต้นตำลึง ในทุกขั้นตอนในการปลูก รดน้ำ เก็บผลผลิตและมาทำอาหาร ได้แก่เมนูตำลึงชุบแป้งทอดและไข่เจียวตำลึง เด็กๆเป็นผู้ลงมือทำและคุ...
อ.2ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
อนุบาล2 ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน เด็กๆได้ลงมือทำเอง ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ปลูก รดน้ำ เฝ้าสังเกตการเจริญเติบโต จนกระทั่งเก็บผลผลิตและนำต้นอ่อนทานตะวันมาทำปอเป...
ทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
01/12/2563 ถึง 01/12/2563
เปิดภาคเรียนที่ 2
14/11/2563 ถึง 30/11/2563
ปิดภาคเรียนที่ 1
13/11/2563 ถึง 13/11/2563
8.00 - 15.40 น. นักเรียนประถมทำรายงานจากการไปทัศนศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลอง5 ปทุมธานี
13/11/2563 ถึง 13/11/2563
9.00 - 11.00 น. นักเรียนอนุบาล จัดนิทรรศการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ซาฟารีเวิล์ด
12/11/2563 ถึง 12/11/2563
กิจกรรมทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลอง 5 ปทุมธานี ระดับประถม
ทั้งหมด
วีดีโอโรงเรียน
นักเรียนอนุบาล3เล่นอังกะลุง...
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙...
Coding ( M TINY ) อ.2...
Coding ( M TINY )อ.3...
วันสายสัมพันธ์อ.3...
วันสายสัมพันธ์อ.2...
ทั้งหมด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายบริหารโรงเรียนกุมุทมาส... 25/02/2559
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555... 25/02/2559
สารบัญ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555... 25/02/2559
ทั้งหมด
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ปี 2560... 31/05/2561
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558)... 31/05/2561
ทั้งหมด
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์