KUMUTMAS SCHOOL
คนเก่งกุมุทมาส
ผล O NET ของโรงเรียนกุมุทมาสเป็นอันดับสองของจังหวัดนนทบุรี ค่าเฉลี่ย อันดับ 1 ร้อยละ 66.21 , กุมุทมาส ร้อยละ 65.30 , อันดับ 3 ร้อยละ 64.81
11/06/2562
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ราชพฤกษ์ เรืองฤดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 27/03/2562
ผล O-NET ปีการศึกษา 2561
ภาษาไทย 65.64 , ภาษาอังกฤษ 71.79 , คณิตศาสตร์ 72.14 , วิทยาศาสตร์ 51.64 27/03/2562
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน นัวตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายมังกร ภูเหมือนบุตร เด็กชายวีรปุณธรณ์ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง เด็กชายชิษณุพงษ์ ตรีธนพิริยะ
24/02/2562
ทั้งหมด
รอบรั้วกุมุทมาส
คุณธรรมครูประจำเดือนกรกฎาคม
15/07/2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คุณครูอนบาลนำเทคนิคการสอน และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยแบบใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 21/06/2562
อบรมการจัดประสบการณ์STEMสำหรับเด็กปฐมวัย
21/06/2562
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน
21/06/2562
ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมจิตสงบกายสบาย
ผู้ปกครองชี้นำแนวทาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้ปกครองชี้นำแนวทาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ปกครองชี้นำแนวทาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ป.6 การเรียนSTEMระบบต่างๆในร่างกาย
ป.4 การเรียนSTEM อณษจักรของสิ่งมีชีวิต
ทั้งหมด
กิจกรรมต้นกล้าความดี
บันทึกเด็กดี
จากการที่รู้ว่าเด็กดีทำอย่างไร ต่อมาเด็กๆต้องบันทึกโดยการวาดรูป ระบายสี
หน้าที่เด็กดี
คุณพ่อคุณแม่ส่งภาพมาให้ดูว่า หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนมีอะไรบ้าง
อ.3ปลูกผักบุ้ง
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม เด็กๆอนุบาลแต่ละห้องได้ร่วมกันปลูกผัก ดูแลรักษา และนำผักที่ปลูกไปทำอาหารรับประทาน ซึ่งพี่อนุบาล3ได้ปลูกผัก...
อัศวินมรกต กิจกรรมแยกขยะ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็น best practice ของโรงเรียนและยังเป็นคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เพิ่มเติมในหลักสูตร ...
แสงธรรมส่องใจ ฟังธรรมตักบาตรวันพระ
กิจกรรมแสงธรรมส่องใจ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทางด้านจิตใจ ...
ทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
26/06/2562 ถึง 26/06/2562
โรงเรียนสีขาว
10/06/2562 ถึง 10/06/2562
ซ้้อมอพยบ
07/06/2562 ถึง 07/06/2562
เลือกตั้งประธานนักเรียนระดับประถม ตรววจสุขภาพนักเรียนภาคเรียนที่ 1
06/06/2562 ถึง 06/06/2562
วันไหว้ครู
05/06/2562 ถึง 05/06/2562
เลือกตั้งประธานนักเรียนระดับปฐมวัย
ทั้งหมด
วีดีโอโรงเรียน
บัณฑิตน้อย
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 3 2559
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 2 2559
งานวันแม่ ชั้นอนุบาล 1 2559
ดนตรีในสวน 2559
กิจกรรมกุมุทมาสควิส
ทั้งหมด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายบริหารโรงเรียนกุมุทมาส... 25/02/2559
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555... 25/02/2559
สารบัญ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2555... 25/02/2559
ทั้งหมด
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ปี 2560... 31/05/2561
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558)... 31/05/2561
ทั้งหมด
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์