นักเรียนระดับปฐมวัย ชนะการแข่งขันวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 25 พ.ย.2566 โรงเรียนกุมุทมาสได้ส่งนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าแข่งขันวนการศึกษาเอกชนนนทบุรี  ทั้งหมด 4 รายการ

1.เล่านิทานประกอบสื่อ  ด.ญ.ปณตพร  ปั้นปาน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2.วาดภาพระบายสี        ด.ญ.ภาราดา  พรเพชรฤกษ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

3.ฉีกตัดปะภาพ            ด.ญ.ศิริญญา  แสนสี , ด.ญ.ฐิติชญา  ธนาธัญวิวัฒน์ , ด.ญ.กัญญาภรณ์  วงศ์สวัสดิ์   ได้รับรางวัลเหรียญทอง

4.สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ    ด.ญ.สุพิชญา  อริยากร   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน