กิจกรรมต้นกล้าความดี

กิจกรรมต้นกล้าความดี

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

เด็กดีทำงานบ้าน

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ.3เพาะเห็ดโคนน้อย

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อนุบาล1ปลูกตำลึง

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

อ.2ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

อ.1ปลูกต้นมะเขือม่วง

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อ.2ปลูกต้นมะเขือเทศ

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อ.3รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

อ.2รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

หน้าที่เด็กดี

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บันทึกเด็กดี

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

อ.3ปลูกผักบุ้ง

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อัศวินมรกต กิจกรรมแยกขยะ

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กุมุทมาสจิตอาสา

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รักษ์โลก เลิกพลาสติก

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมแสงธรรมส่องใจ

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ร่วมบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1