กิจกรรมต้นกล้าความดี อ.2 (ปลูกมะเขือเทศทำสปาเก็ตตี้))

 เด็กๆอนุบาล2 เลือกปลูกมะเขือเทศ  ดูแลรดน้ำ จนออกผล และนำผลมาทำสปาเกตตี้