กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งผู้ปกครอง  ในการศึกษาต่อในระดับมัธยม  ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  คณะอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ได้มาให้ข้อมูล รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567  รวมทั้งพื้นที่ให้บริการ  ปฏิทินการรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  ฟังผลสอบและมอบตัว  ณ  ห้องประชุม โรงเรียนกุมุทมาสโดยตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มอบของที่ระลึกให้กับคณะอาจารย์แนะแนว