กิจกรรมเพื่อนกันฉันและเธอ

เพื่อเป็นการปลูกฝั่งและสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนจบการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับมัธยม  จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อนกัน ฉันและเธอ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2  โดยได้พานักเรียนไปทำกิจกรรมที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 13-14  เดือนมกราคม 2567 ก่อนเข้าอุทยานนักเรียนได้ถวายสังฆทานร่วมกันที่วัดถ้ำเพชรพิมาน โดยกิจกรรมที่อุทยานประกอบด้วยรับฟังการบรรยายความสำคัญของผืนป่าเขาใหญ่  การสำรวจเส้นทางธรรมชาติเพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของผืนป่าที่มีต่อสัตว์ป่า    การส่องสัตว์  ในช่วงกลางคืนเป็นกิจกรรมแสดงความรู้สึกความผูกพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน  นักเรียนกับครูโดยผ่านเกมและบทเพลง  การทำขนมร่วมกัน  และแวะเที่ยวน้ำตกหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี