กิจกรรมอำลาอาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เพื่อความสัมพันธ์  ความผูกพันธ์และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนจะออกจากรั้วกุมุทมาส  วันที่ 6 มีนาคม  2567  ได้จัดพิธีอำลาอาลัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รุ่นที่ 28  ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนกุมุทมาส