การเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี

วันพุธที่ 17 มีนาคม 64 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ได้ลงมือปฏิบัติการปรุงอาหารด้วยตนเอง    ซึ่งสอดคล้องกับภาวะปัจจุบันที่หลายครอบครัวได้หันมาทำกับข้าวทานเอง  อีกทั้ง ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัว  การวางแผนและการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จนถึงกระบวนการลงมือทำอาหาร