นิทรรศการSafari On Tour

นิทรรศการSafari On Tour จัดขึ้นหลังจากเด็กๆได้ไปเรียนรู้สู่โลกกว้าง  โดยได้ทำผลงานศิลปะมาจัดแสดง และมีการแสดงเล็กๆน้อยๆให้ผู้ปกครองชม