กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง63

เด็กๆไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิล์ด  ซึ่งได้เข้าชมสวนสัตว์เปิดมีสัตว์มากมายที่เด็กๆไม่เคยเห็นมาก่อน  จากนั้นเข้าชมโชว์นก นกแสดงความสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่

ร้องเพลงภาษาอังกฤษ  และเดินชมสัตว์ต่างๆเช่นจระเข้  ปลา  นกแก้วมาร์คอ  หงษ์  ห่าน  เป็ดเทศ  วอลนัท  จาการไปชมสัตว์ต่างๆเด็กมีความสนใจ และมีคำถามมากมาย