อ.1ปลูกต้นมะเขือม่วง

กิจกรรมต้นกล้าความดีอื่นๆ

กิจกรรมต้นกล้าความดี

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

เด็กดีทำงานบ้าน

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ.3เพาะเห็ดโคนน้อย

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อนุบาล1ปลูกตำลึง

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

อ.2ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563