รักษ์โลก เลิกพลาสติก

คำขวัญวันรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก 2561 
"รักษ์โลก เลิกพลาสติก"
อัศวินมรกตร่วมใจเลิกถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้าหิวตระกร้ามาใส่บาตรทำบุญวันพระ  ขอบคุณผู้ปกครองและอัศวินมรกตที่น่ารักทุกคน  
กิจกรรมอัศวินมรกตปลูกฝังให้รักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  บ้าน  วัดและชุมชน  ประกอบด้วยภารกิจสำคัญ  3  ประการ
ลดขยะ   รักษ์ต้นไม้  ใช้ชีวิตพอเพียง

กิจกรรมต้นกล้าความดีอื่นๆ

กิจกรรมต้นกล้าความดี

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

เด็กดีทำงานบ้าน

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ.3เพาะเห็ดโคนน้อย

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อนุบาล1ปลูกตำลึง

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

อ.2ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563