อนุบาล1ปลูกตำลึง

กิจกรรมต้นกล้าความดีอื่นๆ

เด็กดีทำงานบ้าน

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ.3เพาะเห็ดโคนน้อย

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อ.2ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

อ.1ปลูกต้นมะเขือม่วง

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อ.2ปลูกต้นมะเขือเทศ

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562