เด็กหญิงอนัญญา สาตรา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี