เด็กหญิงศรุตา สุกใส Science Math (SM)โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี