ด.ญ.ของขวัญ เอียดเสน รับเหรียญทองจากการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน