เหรียญทองแดง วาดภาพกราฟฟิค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6