KUMUTMAS SCHOOL
รอบรั้วกุมุทมาส
ประครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระประชุมวางแผนในการสอบโอเน็ต ประปีการศึกษา 2562
18/07/2562
เยี่ยมชมการกำจัดขยะ
พนักงานบริษัทKing Power เยี่ยมชมการกำจัดขยะของเครื่องคาวเทค 16/07/2562
นิเทศการสอนระดับปฐมวัย ครั้งที่1
หัวหน้าด้านบริหารงานวิชาการเข้านิเทศการสอนทุกระดับชั้น อนุบาล1-3 เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 16/07/2562
คุณธรรมครูประจำเดือนกรกฎาคม
15/07/2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คุณครูอนบาลนำเทคนิคการสอน และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยแบบใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 21/06/2562
อบรมการจัดประสบการณ์STEMสำหรับเด็กปฐมวัย
21/06/2562
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน
21/06/2562
อบรมการจัดประสบการณ์บูรณาการเทคโนโลยีปฐมวัย
08/06/2562
ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1
04/06/2562
ประชุมคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพื่อนำเสนอการประเมินผลปี2561  สรุปปัญหาของการจัดการเรียนการสอน  เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด
13/05/2562
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ผู้อำนวยการ MQ CENTERอบรมบุคลากรครู การนำกระบวนการ PLC และเทคนิคการส่งเสริมการคิดมาจัดการเรียนการสอน
10/05/2562
พิธีทำบุญเลี้ยงพระและเจิมป้ายโรงเรียน เป็นธรรมเนียมของโรงเรียนก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่จะมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม ได้อาราธนาท่านเจ้าอาววาสจากวัดผาสุกมณีจักร มาเจริญพระพุทธมนต
09/05/2562
คณะผู้บริหารอบรม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี
ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O NET ให้กับโรงเรียนทุกสังกัด ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2562 03/05/2562
ผู้อำนวยการดำรงตำแหน่งกรรมการสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณะกรรมการสายปัญญาสมาคมฯ ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ถายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 23/04/2562
คณะครูปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 22-24 มีนาคม 2561 คณะครูโรงเรียนกุมุทมาสได้เข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าเจริญราช เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ โดยใช้แนวทาง สติปัฏฐาน 4 26/03/2562
ทั้งหมด 175 รายการ 2 / 12
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์