KUMUTMAS SCHOOL
รอบรั้วกุมุทมาส
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครู
ประชุมสรุปกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ 28/08/2562
ประชุมครูอนุบาลเตรียมการสอนSTEM
หัวหน้าบริหารงานวิชาการปฐมวัยประชุมเตรียมการสอนบูรณาการSTEMเข้าหน่วยการเรียนรู้เรื่อง"บ้านหลังใหม่" 13/08/2562
คุณธรรมอัตลักษณ์ปีการศึกษา 2562
คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน วินัย ซืื่อสัตย์ คุณธรรมครู ผู้บริหาร น้ำใจ รับผิดชอบ คำขวัญ มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ ยึดถือคุณธรรม 26/08/2562
นิเทศการสอนครั้งที่2 อนุบาล2
ท่านผอ.และหัวหน้าด้านบริหารงานวิชาการ เข้านิเทศติดตามการเรียนการสอนอนุบาล2 31/07/2562
ตรวจเงินอุดหนุนปีการศึกษา2562
ศธจ. เข้าตรวจงบอุดหนุนตามระเบียบราชการ หลังจากตรวจ ท่านผอ.ประชุมสรุปทบทวน 19/07/2562
นิเทศการสอนครั้งที่2 อนุบาล3
ท่านผอ.และหัวหน้าบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยเข้านิเทศการสอนอนุบาล3 เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 19/07/2562
ประครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระประชุมวางแผนในการสอบโอเน็ต ประปีการศึกษา 2562
18/07/2562
เยี่ยมชมการกำจัดขยะ
พนักงานบริษัทKing Power เยี่ยมชมการกำจัดขยะของเครื่องคาวเทค 16/07/2562
นิเทศการสอนระดับปฐมวัย ครั้งที่1
หัวหน้าด้านบริหารงานวิชาการเข้านิเทศการสอนทุกระดับชั้น อนุบาล1-3 เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 16/07/2562
คุณธรรมครูประจำเดือนกรกฎาคม
15/07/2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คุณครูอนบาลนำเทคนิคการสอน และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยแบบใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 21/06/2562
อบรมการจัดประสบการณ์STEMสำหรับเด็กปฐมวัย
21/06/2562
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน
21/06/2562
อบรมการจัดประสบการณ์บูรณาการเทคโนโลยีปฐมวัย
08/06/2562
ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1
04/06/2562
ทั้งหมด 181 รายการ 2 / 13
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์