KUMUTMAS SCHOOL
รอบรั้วกุมุทมาส
ศึกษานิเทศน์ แนะนำแนวทางการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ4
17/09/2561
โรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน ชุดที่สองเข้าประเมินโรงเรียนกุมุทมาส ผลการประเมินระดับเพชร 22/08/2561
ผู้บริหารอบรมมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
ศึกษาธิการนนทบุรีจัดอบรมมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ 08/09/2561
อบรม PLC Professional Learning Community
อบรมเทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูระดับประถม 04/08/2561
อบรมหลักสูตรบูรณาการณ์คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
23/07/2561
อบรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย
19/07/2561
วิเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเอกชน จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
บรรยายโดยศึกษานิเทศสำนักงานศึกษาธิการนนทบุรี และ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 04/07/2561
กุมุทมาส รุ่น 18 มาเยี่ยมโรงเรียนและคุณครู
กุมุทมาส รุ่น 18 เป็นรุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนคือผลสอบคะแนนโอเน็ต โดยเฉพาะในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 28/06/2561
อบรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560
อบรมจัดทำหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2561 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 24/06/2561
หนุ่มหล่อสาวสวยศิษย์เก่ารุ่น 19 และผู้ปกครองมาเยี่ยมคุณครู
ปัจจุบันศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร.ร.หอวังนนทบุรี ช่างกลข.ส.ท.บ. วิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์ และ SBAC 22/06/2561
ผู้บริหารดูงานโรงเรียนดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ 14-15 มิ.ย.61
ผู้อำนวยการและหัวหน้าระดับประถมดูงานโรงเรียนดีเด่นด้านทักษะชีวิตและเทคนิคการสอน PBL [Problem Based Learning] 14/06/2561
ความภาคภูมิใจของครู ศิษย์เก่านัดมามอบพวงมาลัยไหว้ครู
ศิษย์เก่าป.6รุ่นที่ 20 21 และ 22 นัดมามอบพวงมาลัยไหว้ครู ขอให้ศิษย์ที่น่ารักทุกคนประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา 08/06/2561
อบรมครู พัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย ป.4-6
จัดการอบรมโดยกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน นนทบุรี ที่โรงเรียนอัมพรไพศาล 07/06/2561
ประชุมกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2561-2565 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 61 07/06/2561
อบรมการจัดประสบการณ์บูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย
อบรมทางไกลโดย สสวท.ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 อ.บางใหญ่ นนทบุรี 2-4 มิ.ย. 61 07/06/2561
ทั้งหมด 146 รายการ 2 / 10
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์