KUMUTMAS SCHOOL
รอบรั้วกุมุทมาส
อบรมการจัดประสบการณ์บูรณาการเทคโนโลยีปฐมวัย
08/06/2562
ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1
04/06/2562
ประชุมคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพื่อนำเสนอการประเมินผลปี2561  สรุปปัญหาของการจัดการเรียนการสอน  เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด
13/05/2562
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ผู้อำนวยการ MQ CENTERอบรมบุคลากรครู การนำกระบวนการ PLC และเทคนิคการส่งเสริมการคิดมาจัดการเรียนการสอน
10/05/2562
พิธีทำบุญเลี้ยงพระและเจิมป้ายโรงเรียน เป็นธรรมเนียมของโรงเรียนก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่จะมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม ได้อาราธนาท่านเจ้าอาววาสจากวัดผาสุกมณีจักร มาเจริญพระพุทธมนต
09/05/2562
คณะผู้บริหารอบรม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี
ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O NET ให้กับโรงเรียนทุกสังกัด ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2562 03/05/2562
ผู้อำนวยการดำรงตำแหน่งกรรมการสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณะกรรมการสายปัญญาสมาคมฯ ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ถายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 23/04/2562
คณะครูปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 22-24 มีนาคม 2561 คณะครูโรงเรียนกุมุทมาสได้เข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าเจริญราช เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ โดยใช้แนวทาง สติปัฏฐาน 4 26/03/2562
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในอำเภอบางบัวทองเข้าเยี่ยมชมกระบวนการการจัดการขยะภายในโรงเรียน
วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่บางบัวทอง เข้าชมและฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการลดขยะของโรงเรียนกุมุทมาส ในโครงการการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยในโรงเรียน 15/03/2562
ผู้บริหารร่วมประชุม เตรียมรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก รอบ 4
วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งผู้บริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา เข้าร่วมประชุม โครงการ ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15/03/2562
สมาชิกชุมชนโซนบีที่ตั้งโรงเรียนกุมุทมาส ขอใช้สถานที่โรงเรียนกุมุทมาสทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูปและรับประทานอาหารร่วมกัน
24/02/2562
งานสิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนสีเขียว ปีการศึกษา 2561 ที่เซ็นทรัลเวสต์เกต
ผู้อำนวยการรับเกียรติบัตรโรงเรียนสีเขียวจากประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 16/02/2562
งานแถลงข่าวคลองสวยน้ำใส
น้องนานาและน้องน้ำมนต์ นักเรียนอนุบาล3ร่วมงานแถลงข่าวงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาโครงการคลองสวยน้ำใส ณ.ห้องประชุมอบจ.นนทบุรี 12/02/2562
ผู้อำนวยการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคณะกรรมการ
17/01/2562
วันครู 16 มกราคม
16/01/2562
ทั้งหมด 168 รายการ 2 / 12
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์