กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ประถมศึกษา)

วันที่ 11 สิงหาคม 2566  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวาระครบพระชนมพรรษาครบ 91 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2566   อีกทั้ง เป็นการแสดงความกตัตญญูกตเวทีของนักเรียนต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การวางพานพุ่มของตัวแทนผู้ปกครองและครู  ผู้อำนวยการเปิดกรวยถวายพระพร  ตัวแทนนักเรียนอ่านความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมผู้ปกครองชี้นำแนวทาง การแสดงของนักเรียน คือ รำถวายพระพร  จิตลีลา  และการแสดงดนตรี  ท่องบทกลอนและกราบคุณแม่    โดยในปีนี้ได้มีการสิบสานการปลูกข้าวไทย  ชื่อกิจกรรม สืบสานการปลูกข้าว  ชาวกุมุทมาส  โดยผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกันดำนาปลูกข้าวที่นักเรียนได้เพาะกล้าและเตรียมพื้นที่ปลูกด้วยตนเอง