กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาลและประถมยืนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเรียนในช่วงเวลา 07.30 - 08.00 น. หลังกิจกรรมหน้าเสาธง  นักเรียนรับฟังพิธีเปิดกิจกรรมโรงเรียนสีขาวจากท่านผู้อำนวยการและกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด  จากนั้น เป็นการเล่นเกมและกีฬา  เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์