กิจกรรมเตรียมพร้อมเตรียมใจก่อนสาธารณภัย

วันอังคารที่ 20  เดือนมิถุนายน 2566  โรงเรียนได้จัดให้มีการสาธิตการป้องกันตนเองจากภัยพิบัติจากถังแก๊ส    การปฐมพยาบาล CPR และการเอาตัวรอดของนักเรียนระดับอนุบาลเมื่อติดอยู่ในรถตู้  จากหน่วยงานป้องกันภัยมูลนิธีปอเต็กตึ๊ง ศูนย์โยธิน  ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะการปฐมพยาบาล CPR คณะครูและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทุกคน