กิจกรรมวันตรุษจีน

เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมของสังคมรอบตัว จึงได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน  โดยผ่านการทำการ์ดอวยพรและเรียนรู้ประวัติ  ภาษาจีน วัฒนธรรมการแสดงรำพัด