8.00 - 15.40 น. นักเรียนประถมทำรายงานจากการไปทัศนศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลอง5 ปทุมธานี

13/11/2563 ถึง 13/11/2563