กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ระดับประถม โดยคณะผู้ปกครอง

30/10/2563 ถึง 30/10/2563

13.00 - 15.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร่วมกันประดิษฐ์กระทงใบตอง เนื่องในวันลอยกระทง