นักเรียนอนุบาลทัศนศึกษากิจกรรมกุ๋งกิ๋งปาร์ตี้ตอน Under The Sea ที่ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ

4/7/2561 ถึง 4/7/2561

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเล จัดโดยบริษัทแปลนพิบบลิชชี่งจำกัด