วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประถมปีที่ 1 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น เวลา 9.00น - 12.00 น ที่ห้องประชุมอาคารประถมชั้น 3

1/5/2560 ถึง 1/5/2560