ด.ช.นันทภพ ลิมปิยะนันท์ รับเหรียญทองจากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ