ด.ญ.รสรินทร์ ศรีภูมิภักดิ์ ด.ญ.รวิฐา สารพัดโชค และด.ญ.ธัญทิพย์ พังเกิด รับเหรียญทองจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ระดับปฐมวัย