KUMUTMAS SCHOOL
รอบรั้วกุมุทมาส
คณะครูปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 22-24 มีนาคม 2561 คณะครูโรงเรียนกุมุทมาสได้เข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าเจริญราช เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ โดยใช้แนวทาง สติปัฏฐาน 4 26/03/2562
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในอำเภอบางบัวทองเข้าเยี่ยมชมกระบวนการการจัดการขยะภายในโรงเรียน
วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่บางบัวทอง เข้าชมและฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการลดขยะของโรงเรียนกุมุทมาส ในโครงการการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยในโรงเรียน 15/03/2562
ผู้บริหารร่วมประชุม เตรียมรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก รอบ 4
วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งผู้บริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา เข้าร่วมประชุม โครงการ ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15/03/2562
สมาชิกชุมชนโซนบีที่ตั้งโรงเรียนกุมุทมาส ขอใช้สถานที่โรงเรียนกุมุทมาสทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูปและรับประทานอาหารร่วมกัน
24/02/2562
งานสิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนสีเขียว ปีการศึกษา 2561 ที่เซ็นทรัลเวสต์เกต
ผู้อำนวยการรับเกียรติบัตรโรงเรียนสีเขียวจากประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 16/02/2562
งานแถลงข่าวคลองสวยน้ำใส
น้องนานาและน้องน้ำมนต์ นักเรียนอนุบาล3ร่วมงานแถลงข่าวงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาโครงการคลองสวยน้ำใส ณ.ห้องประชุมอบจ.นนทบุรี 12/02/2562
ผู้อำนวยการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคณะกรรมการ
17/01/2562
วันครู 16 มกราคม
16/01/2562
อบรมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี ลีลากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
15/12/2561
คณะครูทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
11/12/2561
ครูระดับประถมอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 อบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา ที่วิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์ 03/12/2561
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครู
กรรมการชมรมฯประชุมสรุปกิจกรรมแรลลี่กุมุทมาสสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2561 26/11/2561
ผู้อำนวยการอบรมการพัฒนาการใช้หลักสูตร My First English Adventure
Dr.Yael Benjarano เจ้าของหลักสูตร My First English Adventure จัดอบรมแนวทางการจัดการสอนเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษ 15/11/2561
กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูสำรวจเส้นทางแรลลี่ 61
ท่านประธานชมรมนำทีมกรรมการสำรววจจุด TC และที่พัก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดแรลลี่ประจำปี 61 10/11/2561
แสดงความยินดีท่านชลำ อรรถธรรม รับตำแหน่งเลขาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ผู้อำนวยการร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับเลขาสช.ที่กระทรวงศึกษาธิการ 03/10/2561
ทั้งหมด 146 รายการ 1 / 10
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์