KUMUTMAS SCHOOL
รอบรั้วกุมุทมาส
ผู้อำนวยการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคณะกรรมการ
17/01/2562
วันครู 16 มกราคม
16/01/2562
อบรมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี ลีลากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
15/12/2561
คณะครูทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
11/12/2561
ครูระดับประถมอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 อบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา ที่วิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์ 03/12/2561
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครู
กรรมการชมรมฯประชุมสรุปกิจกรรมแรลลี่กุมุทมาสสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2561 26/11/2561
ผู้อำนวยการอบรมการพัฒนาการใช้หลักสูตร My First English Adventure
Dr.Yael Benjarano เจ้าของหลักสูตร My First English Adventure จัดอบรมแนวทางการจัดการสอนเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษ 15/11/2561
กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูสำรวจเส้นทางแรลลี่ 61
ท่านประธานชมรมนำทีมกรรมการสำรววจจุด TC และที่พัก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดแรลลี่ประจำปี 61 10/11/2561
แสดงความยินดีท่านชลำ อรรถธรรม รับตำแหน่งเลขาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ผู้อำนวยการร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับเลขาสช.ที่กระทรวงศึกษาธิการ 03/10/2561
ศึกษานิเทศน์ แนะนำแนวทางการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ4
17/09/2561
โรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน ชุดที่สองเข้าประเมินโรงเรียนกุมุทมาส ผลการประเมินระดับเพชร 22/08/2561
ผู้บริหารอบรมมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
ศึกษาธิการนนทบุรีจัดอบรมมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ 08/09/2561
อบรม PLC Professional Learning Community
อบรมเทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูระดับประถม 04/08/2561
อบรมหลักสูตรบูรณาการณ์คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
23/07/2561
อบรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย
19/07/2561
ทั้งหมด 140 รายการ 1 / 10
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์