KUMUTMAS SCHOOL
คนเก่งกุมุทมาส
ด.ญ.ษศิพร เกิดดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
21/06/2563
ด.ญ.วทันยา พรหมคุณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
21/06/2563
ด.ญ.ฬียาพรรณ บุญส่ง โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ รังสิต
21/06/2563
ด.ช.ปณิธาน รักไพบูลย์สมบัติ โรงเรียนสาธิตปัํญญาภิวัฒน์
21/06/2563
เหรียญทองอันดับ 1 แข่งขันคัดลายมือ ระดับ ป4-ป6
ตัวแทนโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรีแข่งระดับภูมิภาค 03/06/2563
เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1-ป.3
ตัวแทนโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรีไปแข่งขันระดับภูมิภาค 22/05/2563
แข่งขันปั้นดินน้ำมัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ด.ญ.ซาริน หมุดโต๊ะฝา ด.ช.อรรคเดช อารีพรประภา ด.ญ.กนกรดา ประกฤติกรชัย แข่งขันปั้นดินน้ำมัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 27/12/2562
แข่งขันฉีก ปะ ติดภาพ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ด.ญ.พัชร์อัมพร ปราณีตพลคลัง ด.ช.อมรชัย โรหิตเสถียร ด.ญ.ศุภักษร สาตรา แข่งขันฉีก ปะ ติดภาพ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 27/12/2562
แข่งขันมารยาทไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ด.ช.กฤษฎ์ เหล่าหาไชย ด.ญ.กิตติยาพร แสงวรราช แข่งขันมารยาทไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 27/12/2562
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ด.ช.ภูธร บุญเฟรือง แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 27/12/2562
แข่งขันวาดภาพระบายสีเทียน ได้รับรางวัลเหรีญเงิน
ด.ช.จิรกานต์ วงศ์เครือ แข่งขันวาดภาพระบายสีเทียน ได้รับรางวัลเหรีญเงิน 27/12/2562
แข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ช.ณัฐชนน ธรรมโวหาร ด.ญ.ทับทิม สมเจริญ ด.ช.ปกรณ์ ไชยเนียม แข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 02/01/2563
แข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ช.วุฒิภัทร  แสงหล้า  ชั้นอนุบาล3 แข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 27/12/2562
เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1-ป.3
เด็กหญิงภัทรกร ชูตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 19/12/2562
เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ป.4-ป.6
เด็กหญิงสิริมนต์ นิสาภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 19/12/2562
ทั้งหมด 187 รายการ 2 / 13
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์