KUMUTMAS SCHOOL
คนเก่งกุมุทมาส
นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ด.ช.ปีย์รติ 05/04/2560
นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนปากเกร็ด
ด.ญ.พิมพิกา ห้องเรียนGifted ด.ญ.ชุติดาญจน์ ห้องเรียนปกติ ด.ญ.ชิชญา ห้องเรียนปกติ 05/04/2560
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 01/12/2559
ผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ( ผ.น.ส. )
02/08/2559
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
02/08/2559
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าที่อื่นๆ
ด.ช.ภูวนาถ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาด.ญ.พิมพ์มาดา โรงเรียนอัมพรไพศาล ด.ช.ตะวันฉาย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ด.ช.ณัฐพล จังหวัดยะลา 04/04/2559
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
ด.ช.อรรฆพล ด.ญ.สรยา ด.ญ.ฐิตินันท์ 04/04/2559
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ด.ญ.วริศรา โปรแกรมภาษาอังกฤษ ด.ช.ณัฏฐภูมิ ด.ญ.ณัฐนิชา ด.ช.คงชาติ ด.ช.สุรพิชญ์ ด.ช.ธณันชัยน์ ด.ญ.ศุภศรี ด.ช.ศุภเศรษฐ์ 04/04/2559
รางวัลระดับเหรียญทองระดับประถม โครงงานสารสกัดจากธรรมชาติ
ด.ช.ศักดิธัช สุริยนต์ , ด.ช.ปีย์ระติ และ ด.ช.ณัฐพล เต็มดวงได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งขันโครงงานสารสกัดจากธรรมชาติ ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 ( 1/2/2559) 01/02/2559
รางวัลเหรียญทองระดับประถม โครงงานด้านสิ่งแวดล้อม
ด.ญ.ฐิตินันท์ ขำเลิศ , ด.ญ.พิมพ์มาดา มีเจริญ และ ด.ญ.วริศรา เจริญชอบ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งขันโคงงานด้านสิ่งแวดล้อม ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 ( 1/2/2559) 01/02/2559
รางวัลเหรียญทองระดับประถม โครงงานการกำจัดเศษขยะ
ด.ช.ภูวนาถ หมู่พยัคฆ์, ด.ช.ศุภเศรษฐ์ สินเจริญวัฒนา และ ด.ช.คงชาติ เสรษฐีกุล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งขัน โครงงานการกำจัดเศษขยะ ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 ( 1/2/2559) 01/02/2559
รางวัลเหรียญทองระดับประถม Speech
ด.ช.อคิระ สุวรรณสุนทร ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งขัน Speech ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 ( 1/2/2559) 01/02/2559
รางวัลเหรียญทองระดับปฐมวัย คอมพิวเตอร์โปรแกรมเพ้นท์
ด.ญ.ภัทรวดี วิหวา และ ด.ช.ปุณณวิช ผ่องพัก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งขันการเล่านิทานในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 01/02/2559
รางวัลเหรียญทองระดับปฐมวัยการเล่านิทาน
ด.ช.กฤตภาส ศิริจำรัส ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งขันการเล่านิทานในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 01/02/2559
รางวัลเหรียญเงิน ระดับประถม แข่งขันโครงงานด้านพลังงาน
ด.ช.ธณันชัยน์ ไชยรัตน์ ด.ช.สุรพิชญ์ แสวงดี ด.ช.ชนันธร ทองใหญ่ 17/02/2559
ทั้งหมด 122 รายการ 2 / 9
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์