KUMUTMAS SCHOOL
คนเก่งกุมุทมาส
เหรียญเงินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
08/01/2553
เหรียญทองระดับ 3 - เหรียญเงิน การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย
08/01/2553
ผู้อำนวยการดีเด่น
ท่านผู้อำนวยการอัจจนา กัมปนาทแสนยากร รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 53 25/01/2553
ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
ท่านผู้อำนวยการอัจจนา กัมปนาทแสนยากร ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา จากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 53 25/01/2553
เหรียญเงิน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
เหรียญทอง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 ระดับชั้นประถมปีที่ 6 25/01/2553
ตัวแทนนักเรียนขนะการประกวดโครงงานคุณธรรมสำนึกดี
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมประกวดโครงงาน เรื่อง "ทำดีถวายในหลวง" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ณ วัดผาสุกมณีจักร โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 08/10/2553
รางวัลเหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Paint ระดับอนุบาล งานการศึกษาเอกชน ประจำปี 2553
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชานนท์ สายวิสัย และ เด็กชายพันธดนย์ ยินดีถิ่น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร โปรแกรม Paint 29/11/2553
ทั้งหมด 187 รายการ 13 / 13
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์