KUMUTMAS SCHOOL
คนเก่งกุมุทมาส
ผล O NET ของโรงเรียนกุมุทมาสเป็นอันดับสองของจังหวัดนนทบุรี ค่าเฉลี่ย อันดับ 1 ร้อยละ 66.21 , กุมุทมาส ร้อยละ 65.30 , อันดับ 3 ร้อยละ 64.81
11/06/2562
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ราชพฤกษ์ เรืองฤดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 27/03/2562
ผล O-NET ปีการศึกษา 2561
ภาษาไทย 65.64 , ภาษาอังกฤษ 71.79 , คณิตศาสตร์ 72.14 , วิทยาศาสตร์ 51.64 27/03/2562
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน นัวตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายมังกร ภูเหมือนบุตร เด็กชายวีรปุณธรณ์ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง เด็กชายชิษณุพงษ์ ตรีธนพิริยะ
24/02/2562
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายณัฐกฤต เกี๊ยนมา เด็กหญิงณฤดี พงษ์โสภา เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ ทองย้อย
24/02/2562
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน การกำจัดขยะครบวงจร ระดับชั้น ป.1-3 เด็กชายอรัญ กาญจนคม เด็กหญิงกชมล ทองจันทร์ดี เด็กหญิงภัทรกร ชูตระกูล
24/02/2562
เหรียญทอง การแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.4-5 เด็กหญิงธมลวรรณ บุญเต็ม
24/02/2562
เหรียญทอง การแข่นขัน computer โปรแกรม Paint เด็กหญิงอธิชาไทยใหญ่
24/02/2562
เหรียญทอง การแข่งขันcomputer สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายศุภัส ชูตระกูล เด็กหญิงพีรยากร คำจุมพล
24/02/2562
เหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายบดินทร์ เสี่ยงบุญ
24/02/2562
เหรียญทอง การแข่งขันSpeech ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายอคิระ สุวรรณสุนทร
24/02/2562
เหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับปฐมวัย เด็กหญิงอวัสดา ทวีทรัพย์
24/02/2562
เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย เด๊กหญิงรัชวิน สุรินทราด
24/02/2562
เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานการกำจัดขยะครบวงจร ระดับชั้น ป.4-6เด็กชายจิราวุธ มูลบุตร เด็กชายศุภฤกษ์ ครองบุญ เด็กหญิงอริยาเชื้อชาวนา
24/02/2562
เหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ป.4-6 เด็กหญิงปาณิสรา รุ่งราตรี
24/02/2562
ทั้งหมด 141 รายการ 1 / 10
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์