วันเด็กแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 7 เดือนมกราคา 2565  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกุมุทมาส นางสาวกุมุทมาส กัมปนาทแสนยากร  ได้นำของขวัญมอบให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2565    และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้ปกครองของน้องพระนาย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3   นำโดยกองกำกับการสายตรวจ  กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ได้นำขนมมอบให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3