กิจกรรมวันพ่อ

วันที่5 ธันวาคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  ในปีนี้ทางร.ร.ได้ให้นักเรียนทำการ์ดมอบให้คุณพ่อ