กุมุทมาสวิชาการ ระดับปฐมวัย(4)

หลังจากชมการนำเสนอโครงการแต่ละระดับชั้น  มีการแข่งขันบังคับหุ่นยนต์m-Tinyรอบชิงชนะเลิศของแต่ละระดับชั้น