กุมุทมาสวิชาการ ระดับปฐมวัย(2)

บรรยากาศการเปิดตลาดขายผลิตภัณฑ์จากการทำโครงการของแต่ละระดับชั้น  อนุบาล1จำหน่ายนมเย็น   อนุบาล2จำหน่ายลูกชิ้นปิ้ง  อนุบาล3จำหน่ายไข่ต้ม

ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้รับการอุดหนุนจากคุณพ่อคุณแม่  คุณครู และพี่ชั้นประถมศึกษา