กุมุทมาสวิชาการ ระดับปฐมวัย(1)

ท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมกุมุทมาสวิชาการ  เชิญคุณประภาสศรี พิมพ์อักษร มาเล่าเรื่องการศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษา

และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมมาสนุกกับผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่2/2563