เลี้ยงฉลองคนเก่งร่วมการแข่งขันวิชาการโรงเรียนเอกชน นนทบุรี

วันพฤหัสบดี 11 และวันศุกร์ที่ 12  มีนาคม  64  ผู้อำนวยการเลี้ยงฉลองให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ที่เข้าร่วมงานแข่งขันวิชาการ  การศึกษาโรงเรียนเอกชน  นนทบุรี ปีการศึกษา 2563