เลี้ยงฉลองคนเก่งร่วมการแข่งขันวิชาการโรงเรียนเอกชน นนทบุรี

ท่านผอ.เลี้ยงฉลองให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ที่ไปแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนนนทบุรี