กิจกรรมวันพ่อ

4/12/2563 ถึง 4/12/2563

โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9