กิจกรรมทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลอง 5 ปทุมธานี ระดับประถม

12/11/2563 ถึง 12/11/2563

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ไปทัศนศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลอง 5 ปทุมธานี